Title: Etika úředního jednání
Other Titles: Ethics of public administration
Authors: Majer, Jaroslav
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Sequensová Helena, Mgr.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43319
Keywords: veřejná správa;samospráva;etika;etický kodex;korupce
Keywords in different language: public administration;self-government;ethics;ethics code;corruption
Abstract: Tato bakalářská práce popisuje a porovnává nejprve principy etiky obecně a poté v souvislostech s veřejnou správou a právním státem. Zároveň se zabývá přesným a úplným popisem samosprávy jako základní struktury veřejné správy. Porovnávány jsou funkční a organizační principy a poukazováno na problémy, které v této oblasti samospráva obsahuje. Uvedeny jsou příklady, kdy může docházet k neetickému jednání, které se může promítnout dokonce i v trestně právní rovině
Abstract in different language: This bachelor thesis describes and compares the principles of ethics in general and then in connection with public administration and the rule of law. It deals with an accurate and complete description of self-government as the basic structure of public administrativ, too. Functional and organizational principles are compared and the problems that the local government contains in this area are pointed out. Examples are given where unethical conduct can occur, which can be reflected even at the criminal law sanctions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Etika uredniho jednani- bakalarska prace, Majer.pdfPlný text práce923,5 kBAdobe PDFView/Open
Majer BP - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce590,29 kBAdobe PDFView/Open
Majer BP - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce725,39 kBAdobe PDFView/Open
Majer BP - protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce290,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43319

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.