Title: Vedlejší doložky závěti
Other Titles: Clauses of Lesser Importance in a Testament
Authors: Kanta, Jaroslav
Advisor: Psutka Jindřich, JUDr. Ph.D.
Referee: Spurná Kristýna, JUDr.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43330
Keywords: vedlejší doložky;podmínka;příkaz;doložení času;závěť;vykonavatel;správce;svěřenské nástupnictví
Keywords in different language: subordinate clauses;condition;direction;time limit;testament;executor;the administrator;trust succession
Abstract: Diplomová práce pojednává o vedlejších doložkách v závěti, které byli vždy součástí českého právního řádu, avšak v některých zákonících s určitými omezeními. Cílem práce je provést komplexní analýzu vedlejších doložek v závěti s použitím relevantní literatury a judikatury. V práci je osvětlen historický vývoj a změny v právních řádech na našem území. Pozornost je věnována zejména úpravě vedlejších doložek v zákoně č. 89/2012 Sb. a institutům s nimi souvisejícími. Součástí diplomové práce je také pořízení pro případ smrti jako obecné vymezení okruhu situací, kdy je možné vedlejší doložky v závěti využít.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with subordinate clauses in wills, that were always a part of the Czech rule of law, however in some codes with certain restrictions. The goal of this work is to conduct a complex analysis in subordinate clauses in wills using relevant literatures and case laws. This work enlightens the historical development and changes in these rules of law in our country. A lot of attention is given to the subordinate clauses in law n. 89/2012 col. and institutions relevant to them. Included in the diploma thesis, is also the acquisition in case of death as a common delimitation in a circle of situations, when is possible to use subordinate clauses in wills.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova-prace_Vedlejsi-dolozky-v-zaveti_Jaroslav-Kanta.pdfPlný text práce929,35 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Kanta.pdfPosudek oponenta práce130,88 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Kanta.pdfPosudek vedoucího práce36,97 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Kanta.pdfPrůběh obhajoby práce275,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43330

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.