Title: Návrh modelu robotického manipulátoru
Other Titles: Design of robotic manipulator model
Authors: Rödl, Martin
Advisor: Kehl Zdeněk, Ing.
Referee: Glasberger Tomáš, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/46081
Keywords: robotické rameno;robotický manipulátor;bldc motor;měnič;řízení motoru;řízení manipulátoru.
Keywords in different language: robotic arm;robotic manipulator;bldc motor;driver;igbt;bldc control;robotic manipulator control
Abstract: Diplomová práce se zabývá návrhem manipulátoru jak z pohledu konstrukce, výběru komponent, řízení motorů a řídícího systému. V práci je popsán konstrukční návrh manipulátoru, poté je popsán způsob výběr komponent pro oživení. V práci je taky popsán způsob navržení měniče pro ovládání motoru. Poslední část práce se zabbývá návrhem řídícího systému.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the design of the manipulator from the point of view of mechanical design, selection of components, motor control, and control system. The thesis describes the design of the manipulator 3D model, then describes the method of selecting the component for proper function. The thesis also describes how to design a converter for motor control. The last part of the thesis is focused on the design of the control system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Martin_Rodl.pdfPlný text práce2,85 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce38,21 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce43,18 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce24,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46081

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.