Název: Numismatické nálezy 10. - 13. století v západních Čechách
Další názvy: Numismatic findings of the 10th - 13th century in western Bohemia
Autoři: Pellerová, Aneta
Vedoucí práce/školitel: Čapek Ladislav, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2021
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/47509
Klíčová slova: numismatické nálezy;západní čechy;počátky mincovnictví;denáry;brakteáty;feniky;stará plzeň;historické chebsko;bavorsko;obchod
Klíčová slova v dalším jazyce: numismatic findings;western bohemia;the beginning of coinage;denarii;bracteates;pfennigs;old pilsen;historical cheb;bavaria;trade
Abstrakt: Bakalářská práce se soustředí na vyhodnocení numismatických nálezů (denárových, brakteátových a fenikových ražeb mincí) v západních Čechách. Byl shromážděn jejich aktualizovaný soupis, který se stal prostředkem k řešení otázek týkajících se úlohy rozšíření mince v rámci směnných a tržních vztahů, kontaktního studia a přeshraničního obchodu mezi západními Čechami a Bavorskem. Byla zhodnocena kontextuální výpověď jednotlivých nálezů mincí a mincovních depozitů v archeologických situacích. Řešena je otázka působení plzeňské mincovny v západních Čechách v 11. až 13. století. Shromážděná data byla uspořádána do strukturovaného katalogu a zanesena do map v programu ArcGIS.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis focuses on the evaluation of numismatic findings (denar, bracteate and pfennig coin minting) in western Bohemia. An updated inventory was compiled as a means of addressing issues related to the role of coin expansion in exchange and market relations, contact studies and cross-border trade between Western Bohemia and Bavaria. The contextual statement of individual findings of coins and coin deposits in archaeological situations was evaluated. The issue of the operation of the Pilsen Mint in western Bohemia in the 11th to 13th centuries is addressed. The collected data was organized into a structured catalog and entered into maps in ArcGIS.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Pellerova - Bakalarska prace.pdfPlný text práce4,44 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pellerova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce712,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pellerova-oponent.pdfPosudek oponenta práce607,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pellerova-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce555,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/47509

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.