Title: Vlastnosti a využití vysoce emisivních termografických barev pro bezkontaktní měření teploty v aditivních technologiích
Other Titles: Properties and utilization of high emissivity thermographic paints for non-contact temperature measurement in additive technologies
Authors: Matějka, Michal
Advisor: Veselý Zdeněk, Ing. Ph.D.
Referee: Tesař Jiří, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49288
Keywords: 3d tisk;dmls;emisivita;labir;měření teplot;termografie
Keywords in different language: 3d printing;dmls;emissivity;labir;temperature measurement;thermography
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá zjišťováním optických vlastností vysoce emisivních termografických barev. Na základě znalosti jejich emisivity je analyzována emisivita materiálu využívaného u aditivní technologie DMLS. Získaná emisivita tiskového materiálu je poté aplikována pro bezkontaktní měření teploty při tisku aditivní technologií DMLS.
Abstract in different language: This diploma thesis focuses on determining the optical properties of high emissivity thermographic paints. Based on the knowledge of their emissivity, the emissivity of the material used in the additive DMLS technology is analyzed. The obtained emissivity of the printing material is then applied for non-contact temperature measurement during printing with the additive DMLS technology.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Matejka.pdfPlný text práce8,53 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce54,58 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce54,17 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce32,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49288

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.