Title: Ekonomická analýza rozdílu použití konvenční a aditivní výroby
Other Titles: The differences between conventional and additive manufacturing from an economic perspective
Authors: Sýkorová, Lucie
Advisor: Raška Pavel, Ing. Ph.D.
Referee: Kopeček Pavel, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49533
Keywords: aditivní výroba;plastový 3d tisk;kovový 3d tisk;kalkulace nákladů;materiálové náklady;zpracovací náklady;vlastní náklady výroby;návratnost investice
Keywords in different language: additive production;plastic 3d printing;metal 3d printing;cost calculation;material costs;production costs;own production costs;return on investment
Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na tvorbu ekonomické analýzy rozdílu použití konvenční a aditivní výroby. Teoretická část práce zahrnuje seznámení s podklady pro porozumění aditivní výrobě. Praktická část obsahuje popis firmy, vybraných součástí vyráběných prostřednictvím konvenční výroby, které byly následně vyráběny pomocí aditivní výroby. Následně bylo provedeno ekonomické zhodnocení výhodnosti použití aditivní výroby.
Abstract in different language: The diploma thesis focuses on the creation of an economic analysis of the difference between the use of conventional and additive manufacturing. The theoretical part of the work includes familiarization with the background for understanding additive manufacturing. The practical part contains a description of the company, selected components produced through conventional production, which were subsequently produced using additive manufacturing. Subsequently, an economic evaluation of the advantages of using additive manufacturing was carried out.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Sykorova.pdfPlný text práce3,18 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce50,47 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce50,19 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49533

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.