Title: Levý břeh Seiny v Paříži
Other Titles: Left bank of Seine in Paris
Authors: Hrušková, Pavla
Advisor: Fridrichová, Radka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5270
Keywords: levý břeh Seiny;Paříž;Eiffelova věž;obvod;historie;umění
Keywords in different language: left bank of Seine;Paris;Eiffel tower;periphery;history;art
Abstract: Tato práce si klade za cíl charakterizovat pojem levý břeh Seiny v Paříži. Paříž je neformálně rozdělena na pravý a levý břeh Seiny. Zatímco pravý břeh je vnímán jako konzervativní a obchodní, levý břeh je posuzován jako bohémský, umělecký a intelektuální. V této práci autorka hledá původ těchto rysů. Práce je rozdělena na čtyři kapitoly. První kapitola je zaměřena na historický vývoj Paříže. V druhé kapitole je nastíněna umělecká atmosféra na levém břehu Seiny v Paříži. Třetí kapitola je věnována Eiffelově věži, unikátní památce, která je symbolem celé Francie. Ve čtvrté kapitole je uveden dotazník, který napomáhá objasnit jak na levý břeh nahlížejí Pařížané, ostatní Francouzi a český studenti a lektoři francouzského jazyka.
Abstract in different language: The main objective of this thesis is to define the meaning of the term "left bank of Seine in Paris". Paris is informally devided into Seina's left and right bank. While the right bank is perceived as conservative and business one, left bank is considered as boheme, artistic and intellectual. In this thesis, the author is looking for the origins of these characteristics. The thesis is devided into four parts. The first chapter is focused on the historical evolution of Paris. In the second one is shown the artistic atmosphere on the left bank. The third part is dedicated to Eiffel tower, an unique monument which is the symbol of the whole France. In the fourth chapter is shown a questionnaire which helps to clear how see the left bank the Parisians, other Frenchs, czech students and teachers of french language.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
Hruskova Pavla posudek ved..pdfPosudek vedoucího práce83,62 kBAdobe PDFView/Open
Hruskova Pavla posudek oponent.pdfPosudek oponenta práce167,72 kBAdobe PDFView/Open
Hruskova Pavla prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce34,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5270

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.