Title: Možné přístupy pro hodnocení kognitivní ergonomie
Other Titles: Possible approaches for cognitive ergonomics assessment
Authors: Poncar, Gustav
Advisor: Bureš Marek, Ing. Ph.D.
Referee: Lochmannová Alena, Ing. Ph.D., MBA
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53610
Keywords: kognitivní ergonomie;psychická zátěž;stres;kognitivní funkce;galvanický odpor kůže;tepová frekvence;monitorování očí
Keywords in different language: cognitive ergonomics;mental workload;stress;cognitive functions;galvanic skin response;heart rate;eye monitoring
Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na možné přístupy pro hodnocení kognitivní ergonomie. V první části jsou přiblíženy teoretické základy týkající se dané problematiky a představeny měřící zařízení pro empirickou část. Empirická část se skládá z navrženého experimentu pro ověření cílů práce, zda lze vybraná zařízení aplikovat pro měření psychické zátěže. Na závěr jsou prezentované výstupy a experiment zhodnocen.
Abstract in different language: The thesis focuses on possible approaches for cognitive ergonomics assessment. In the first part, the theoretical knowledge related to the topic is presented and the measurement devices for the empirical part are introduced. The empirical part consists of a proposed experiment to verify the objectives of the thesis, whether the selected devices can be applied to measure mental workload. Finally, the results are presented and the experiment is evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Poncar.pdfPlný text práce2,96 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce57,41 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce57,31 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce38,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53610

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.