Title: Koncepce automatizace skladu v průmyslovém podniku
Other Titles: The concept of warehouse automation in an industrial enterprise
Authors: Anapreyenka, Yauheniya
Advisor: Šimon Michal, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Rybnikár Filip, Ing.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53617
Keywords: automatizace;skladování;manipulace;logistika;layout;výtahový systém;regálový zakladač
Keywords in different language: automation;storage;manipulation;logistics;layout;lift system;stacker crane
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na automatizaci skladového prostoru v podniku zabývajícím se kusovou výrobou svařenců na zakázku. Pro návrh automatizace je použita ABC analýza všech položek ve skladu a provedena jejich kategorizace. Součástí práce je tvorba 3D prostorového uspořádání v aplikaci Vistable. Na základě požadavků podniku a existujících omezení jsou prozkoumány možnosti automatizace v oblasti skladování a manipulace s materiálem. Výstupem je variantně navržená automatizace stávajícího skladu související s navýšením skladové kapacity vzhledem k lepšímu využití prostoru.
Abstract in different language: This thesis is focused on the automation of a storage area in a company specializing in the production of welded pieces. ABC analysis of all items in the warehouse and their categorization is used for the automation concept. The thesis includes creation of a 3D spatial layout in software Vistable. Based on the requirements of the company and the existing constraints, automation options in warehousing and material handling are investigated. The output is an optionally proposed automation of the current warehouse and an extension of the warehouse capacity due to better space utilization.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Anapreyenka.pdfPlný text práce16,22 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce58,12 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce57,21 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce38,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53617

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.