Title: Implementace a rozvoj aplikace Virtuální dílna do nového kontextu
Other Titles: Implementation and Development of the Virtual Workshop Application in A New Context
Authors: Vondrášek, Michal
Advisor: Hořejší Petr, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Malaga Miroslav, Ing. Bc.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53619
Keywords: virtuální realita; přístup k návrhu virtuální reality; metodika; vývoj virtuální reality; virtuální realita aplikace
Keywords in different language: virtual reality; virtual reality design approach; methodology; virtual reality development; virtual reality application
Abstract: Diplomová práce obsahuje tvorbu aplikace "Dílna". Aplikace je vyvíjena pro technologii virtuální reality. Řadí se do kategorie vážných her a má za cíl ukázat hráči praktickou interakcí kovoobráběcí proces výroby hřídele z polotovaru. Aplikace byla následně otestována na 34 respondentech a závěry statisticky vyhodnoceny a porovnány s verzí hry pro 2D. Z výsledků je patrné, že hra pro VR je respondenty výrazně lépe hodnocena ve všech aspektech. Statistická závislost hodnocení na zkušenostech a střední škole nebyla potvrzena.
Abstract in different language: The diploma thesis includes the creation of the "Workshop" application. The application is developed for virtual reality technology. It belongs to the category of serious games and aims to show the player through practical interaction the metalworking process of making a shaft from a semi-finished product. The application was then tested on 34 respondents and the findings statistically evaluated with the 2D version of the game. The results show that the VR game is significantly better rated by respondents in all aspects. The statistical dependence of the ratings on experience and high school was not confirmed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DiplomovaPrace_VRWorkshop_Vondrasek_0523.pdfPlný text práce4,54 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce58,26 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce60,68 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce39,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53619

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.