Title: Modelování hmatového dojmu z různých materiálů pomocí haptiky
Other Titles: Modelling of haptic impression from various materials using haptic
Authors: Pašek, Tomáš
Advisor: Kolingerová, Ivana
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5518
Keywords: haptika;modelování materiálů;rytí v písku;hmatový vjem
Keywords in different language: haptics;material modeling;sand spading;haptic impression
Abstract: Moje práce je založená na programu Ing. Purcharta, který imituje rytí v písku. Mým cílem bylo implementovat generování haptické síly za využití haptického zařízení Phantom Omni (SensAble). Můj program je schopný modelovat několik druhů materiálů s haptickou odezvou. Výsledky byly testovány veřejností.
Abstract in different language: My work is based on the program by Ing. Purchart, imitating sand spading. My goal was to implement haptic force generation using Phantom Omni device (SensAble). My program is able to model several kinds of material in haptic feedback. The results were user-tested.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Tomas Pasek.pdfPlný text práce937,89 kBAdobe PDFView/Open
A08B0069Pposudek.pdfPosudek vedoucího práce343,55 kBAdobe PDFView/Open
A08B0069Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce45,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5518

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.