Název: Postupné vlny v asymetricky podepřeném nosníku
Další názvy: Travelling Waves in Asymmetrically Supported Beam
Autoři: Levá, Hana
Datum vydání: 2023
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/55299
Klíčová slova: nelineární parciální diferenciální rovnice čtvrtého řádu;postupná vlna;model visutého mostu;nelineární vratná síla;asymetricky podepřený nosník;mountain pass theorem
Klíčová slova v dalším jazyce: fourth order nonlinear partial differential equation;travelling wave;suspension bridge model;nonlinear restoring force;asymmetrically supported beam;mountain pass theorem
Abstrakt: V tomto textu se zaměříme na nelineární parciální diferenciální rovnici čtvrtého řádu, která může sloužit jako model asymetricky podepřeného nosníku či jako zobecněný model visutého mostu. Předkládáme shrnutí již existujících výsledků pro související úlohy. K důkazu existence řešení ve tvaru postupné vlny je použit variační přístup, konkrétně věta Mountain Pass Theorem společně s nenulovou slabou konvergencí po vhodné translaci. Ukazujeme, že takové řešení existuje za předpokladů značně oslabených oproti těm dosud využívaným v literatuře. Na druhou stranu se zdá, že připuštěním funkcí zachovávajících znaménko dochází k omezení možných hodnot vlnové rychlosti. Na závěr předkládáme numerické experimenty prováděné za účelem nalezení konkrétního tvaru klasického řešení.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis focuses on the nonlinear fourth order partial differential equation which can be used as a model of an asymmetrically supported beam or a generalized model of a suspension bridge. We present an overview of existing results for related problems. Then, the variational approach, in particular Mountain Pass Theorem together with a nonzero weak convergence after suitable translation, is used to prove the existence of a travelling wave solution. We show that it exists under considerably weakened assumptions than those formerly used in literature. On the other hand, it seems that the presence of sign preserving nonlinearities results in a limitation of the possible values of the wave speed. Additionally, we present some numerical experiments in order to find one particular form of classical solutions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Rigorózní práce / Rigorous theses (KMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
rigorozni_prace_leva_final.pdfPlný text práce2,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
protokol-SRZ-leva.pdfPrůběh obhajoby práce62,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek-rp-leva.pdfPosudek oponenta práce42,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/55299

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.