Title: Občanský život v jihočeském městě Sedlice.
Other Titles: Sedlice - stories meridional village.
Authors: Mikeš, Zdeněk
Advisor: Kumpera, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5687
Keywords: Sedlice;historie;památky;společenský život;kulturní spolky;spolková činnost;osobnosti;tradice;tvrz;mlýn;dům;obora;rybníkářství;krajkářství
Keywords in different language: Sedlice;associtional activity;described theatre;fire fighter;sport organizations;contemporary witnesses;archeological discoveries
Abstract: Ve své diplomové práci navazuji na svou bakalářskou práci. V bakalářské práci jsem psal o spolkové činnosti na blatensku. Vybral jsem si města Blatnou a Sedlici, ve které žiji od narození. Postupně jsem popsal divadelní, hasičské a sportovní celky. V magisterské práci jsem se zaměřil na jihočeské městečko Sedlice. Psal jsem o známé historii města, ale i o té, která byla již z velké části zapomenuta. Informace jsem vyhledal v knihovně a archivu. Některé příběhy se mi podařilo získat přímo do pamětníků. V počátku práce jsem se zaměřil na celkovou historii jihočeské obce. Přes pravěk a středověk jsem se postupně dopracoval až do doby nynější. Dále jsem popsal nejen vývoj Sedlice, ale i jejího blízkého okolí. Tajemné příběhy minulosti jsou doložené památnými místy a dalšími archeologickými nálezy. V dalších kapitolách jsem se zaměřil nejen na samotné příběhy městečka, ale i na viditelné pozůstalosti dob minulých. V diplomové práci jsem popsal historické budovy, které jsem zařadil do příloh v takové podobě, jak dnes vypadají. Na některých můžeme spatřit neúprosný zub času, ale ani to neubírá na jejich historické hodnotě.
Abstract in different language: Diploma thesis is a sequel of my bachelor´s thesis. I have written about associational activity in Blatná region. I have chosen the towns Blatná and Sedlice. I have lived in Sedlice since I was born. I have described theatre, fire fighter and sport organizations. In my diploma thesis, I focused on a town Sedlice that is in the south part of Bohemia. I have written about the history of the town that everybody knows but also about the history that was forgotten. I looked the information up in the library and archive. I also heard some stories from the contemporary witnesses. At the beginning of the thesis, I focused on the history of this small town. I started in prehistoric times, continued to the Middle Ages and finished in these days. I described not only the evolution of Sedlice but also a nearby region. The mystery stories were substantiated by momentous places and archeological discoveries. I focused on the stories and also on heritage from the past times in the following chapters. I described the historical buildings which can be found in attachment. Some of the buildings are really old and damaged but they still have a really high historical value. After the chapter about relics I elaborated my bachelor´s thesis. I described the associational life in more details. I put some new information I haven´t described before about the culture life in Sedlice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MikesZD.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
Mikes V.pdfPosudek vedoucího práce104,88 kBAdobe PDFView/Open
Mikes O.pdfPosudek oponenta práce996,77 kBAdobe PDFView/Open
Mikes.pdfPrůběh obhajoby práce18,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5687

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.