Název: Problematika osobního statusu a rodiny v islámském právu
Další názvy: Issue of the Islamic Law on Personal Status and Family
Autoři: Bezoušková, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Plecitý, Vladimír
Oponent: Radvanová, Senta
Bogdan, Michael
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5783
Klíčová slova: islámské právo - rodinné právo - uzavření manželství - zánik manželství
Klíčová slova v dalším jazyce: Islamic Law - Family law - conlusion of marriage - dissolution of marriage
Abstrakt: Hlavním tématem disertační práce je oblast islámského práva (šaría), a to rodinné právo. Manželství je jedno z nejdůležitělších dílčích témat islámskéhop ráva personálního statusu (al-ahwál aš-šahsíja). Jelikož je tato oblast práva rozsáhlá, je věnována pozornost především uzavření a zániku manželství podle islámského práva a současného práva islámských zemí.
Abstrakt v dalším jazyce: The main topic of the theses is one part of Islamic law (Sharia) Family law. The marriage is one of most important particular topics of the Islamic law of personal status (al-ahwal ash-shakhsiyya). Since this legal issue is very wide, the attention is paid mainly to the conlusion and dissolution of marriage according to the Islamic law and contemporary legislation in Islamic countries.
Práva: Plný text práce není přístupný.
Vyskytuje se v kolekcích:Disertační práce / Dissertations (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DISERTACNI PRACE_FINAL.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Bezouskova - posudek 1.pdfPosudek vedoucího práce221,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bezouskova - posudek 2.pdfPosudek oponenta práce160,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bezouskova - protokol.pdfPrůběh obhajoby práce40,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
zadost o nezverejnen.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP317,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5783

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.