Title: Návrh regulátorů rychlosti a polohy paralelního robotu ATEGA
Other Titles: Speed and position controllers design for parallel robot ATEGA
Authors: Krotký, Tomáš
Advisor: Schlegel, Miloš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5859
Keywords: identifikace;kaskádní regulace;matematický model;Notch LTR;paralelní robot;regul ator polohy;regul ator rychlosti
Keywords in different language: identification;cascade control;mathematical model;Notch LTER;parallel robot;position controller;speed controller
Abstract: Tato bakalarska prace se zabyva identifikací paralelního robotu ATEGA a prenastavením jeho regulatoru polohy a rychlosti za cílem zvysení celkovve presnosti. Popisuje jednotlive kroky a metody, ktere byly za tímto ucelem pouzity. Zejmena pak soucasny stav a nastavení paralelního robotu ATEGA, navrh matematickeho modelu, identifikaci systemu, navrh noveho nastavení regulatoru polohy a rychlosti a overení vlastností nove navrzene regulace.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the identi cation of parallel robot ATEGA and design a new setting of position and speed controllers to increase the overall accuracy. It describes the steps and methods that were used for this purpose. In particular, the current situation and setting of parallel robot ATEGA, design mathematical model, system identi cation, design a new setting of speed and position controllers and verify the characteristics of newly designed control.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomas Krotky - bakalarska prace.pdfPlný text práce9,81 MBAdobe PDFView/Open
krotky-v.pdfPosudek vedoucího práce1,99 MBAdobe PDFView/Open
krotky-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,23 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5859

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.