Title: Racionalizace výroby ve společnosti Integrated \nl{}Micro-Electronics Czech Republic s. r. o.
Other Titles: Rationalization of production at Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o.
Authors: Pechová, Kristýna
Advisor: Edl, Milan
Kudrna, Jiří
Referee: Poór, Peter
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7289
Keywords: Value stream mapping;štíhlá výroba;racionalizace;materiálový tok;průběžná doba výroby
Keywords in different language: Value stream mapping;lean manufacturing;rationalization;material flow;lead time
Abstract: Diplomová práce se zabývá analýzou a racionalizací výroby za pomoci metody Value stream mapping. První část se věnuje teoretickému seznámení se štíhlou výrobou a metodou VSM, praktická část je aplikací této metody v prostředí firmy Integrated Micro-Electronics na vybraném výrobku. Práce obsahuje analýzu a návrh pro zlepšení stavu materiálového toku produktu.
Abstract in different language: This thesis deals with the analysis and rationalization of production with the help of a value stream mapping. The first part is devoted to theoretical introduction to Lean Manufacturing and VSM method, the practical part is an application of this method in the environment of Integrated Micro-Electronics for the selected product. The work contains an analysis and proposal for improvement of the material flow of the product.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_ Kristyna_Pechova_2013.pdfPlný text práce3,3 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_DP_Pechova.pdfPosudek vedoucího práce486,53 kBAdobe PDFView/Open
oponentni_posudek_Pechova.pdfPosudek oponenta práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_Pechova 001.pdfPrůběh obhajoby práce440,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7289

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.