Title: Analýza pracovních zátěží na vybraných pracovištích v průmyslovém podniku
Other Titles: Analysis of working stress on selected workplaces in industrial company
Authors: Ptáčková, Dominika
Advisor: Bureš, Marek
Straka, Petr
Referee: Slába, Matěj
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7294
Keywords: ergonomie;ErgoPak;nemoc;manipulace s břemeny;RULA;OWAS;povolání
Keywords in different language: ergonomics;ErgoPak;disease;handling of loads;RULA;OWAS;profession
Abstract: Diplomová práce obsahuje popis řešené problematiky, výrobní systém a ergonomické metody. Také se zabývá analýzou zátěží pomocí metod OWAS a RULA a ergonomickou sadou ErgoPak. Cílem je provést analýzu současného stavu a navrhnout nápravná opatření, popřípadě zlepšení současného stavu.
Abstract in different language: Dissertation contains a description of solved issue, production system and ergonomic methods. It also regards analysis of onus described with OWAS and RULA methods and ergonomic kit ErgoPAK. Purpose is to carry out analysis of current situation and device corrective measures or improve current situation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Ptackova.pdfPlný text práce3,72 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_DP_Ptackova.pdfPosudek vedoucího práce471,42 kBAdobe PDFView/Open
oponentni_posudek_Ptackova.pdfPosudek oponenta práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_Ptackova 001.pdfPrůběh obhajoby práce463,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7294

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.