Title: Ztrátové časy při výrobě vybraných komponentů elektrických generátorů
Other Titles: Idle time in the production of electric generator selected components
Authors: Žižka, Luboš
Advisor: Šimon, Michal
Hejsek, Zdeněk
Referee: Prokop, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7301
Keywords: ztrátový čas;štíhlá výroba;měření práce;analýza;plýtvání;časový fond;efektivita;směna;generátor;pracoviště
Keywords in different language: idle time;lean manufacturing;work measurement;analysis;wasting;time fund;efficiency;shift;generator;workplace
Abstract: Diplomová práce pojednává o problematice ztrátových časů v průmyslovém podniku, který se zabývá výrobou elektrických generátorů. Formou časové studie byla měřena práce všech pracovníků jednoho pracoviště. Na základě provedeného měření byly identifikovány a vyčísleny ztrátové časy, ke kterým na pracovišti dochází. Pro odstranění zjištěných nedostatků a zvýšení efektivity práce na pracovišti jsou stanoveny návrhy na použití nástrojů štíhlé výroby.
Abstract in different language: The thesis is focused on the issues of idle time during production of electric generators in an industrial establishment. There has been measured job performance of all the working staff at a selected workplace using time study method. Based on measurements results there were identified and quantified idle times, which occurred at the workplace during regular production process. To correct fact-found problems and improve job performance efficiency at the observed workplace there are submitted proposals for using lean production instruments.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_ZIZKA_Ztratove_casy_pri_vyrobe_vybranych_komponentu_el_generatoru_2013.pdfPlný text práce5,84 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_DP_Zizka.pdfPosudek vedoucího práce482,81 kBAdobe PDFView/Open
oponentni_posudek_Zizka.pdfPosudek oponenta práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_Zizka 001.pdfPrůběh obhajoby práce406,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7301

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.