Title: Tvorba materiálu na téma "Směsi pro výuku chemie na základní škole s využitím interaktivní tabule"
Other Titles: Creating teaching material for the topic "Mixtures in primary school chemistry with the use of interactive board"
Authors: Kubecová, Zuzana
Advisor: Nápravník, Vladimír
Referee: Štrofová, Jitka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7517
Keywords: Interaktivní tabule;chemie;směsi;výukový materiál.
Keywords in different language: Mixtures;chemistry;teaching material;interactive board.
Abstract: Nový způsob vyučování chemie s interaktivní tabulí je hlavním tématem této diplomové práce. Zaměřuje se na problematiku výuky směsí na základních školách. Byl vytvořen výukový program a metodické pokyny pro učitele na toto téma. Popis programu i metodické pokyny jsou zařazeny do samostatných kapitol. Byly analyzovány vybrané učebnice chemie, kterým je také věnována samostatná kapitola. Diplomovou práci doplňují informace o interaktivních tabulích a popis dvou nejpoužívanějších produktů na našich základních školách. Výukový materiál, který byl vytvořen, je určen přímo učitelům na základních školách.
Abstract in different language: We can see many technical possibilities in chemistry education these days. The use of interactive board could be included in modern forms of education. This thesis focuses on the use of interactive boards in chemistry education, especially in teaching mixtures. An educational program was created together with descriptions of how to use it. These parts are divided into chapters. The advantages and disadvantages of using interactive boards are described in separate chapter. The two most popular boards with special software are described in more detail. The analysis of chosen books of chemistry which are used in schools is also included in separate chapter. This educational material was made for teachers at primary schools.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KCH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KubecovaDP.pdfPlný text práce1,79 MBAdobe PDFView/Open
Kubecova_Zuzana_VDP.pdfPosudek vedoucího práce620,54 kBAdobe PDFView/Open
Kubecova_Zuzana_ODP.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Kubecova_Zuzana.pdfPrůběh obhajoby práce355,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7517

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.