Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTesař, Tomáš
dc.contributor.advisorHradec, Milan
dc.contributor.authorHnyk, Libor
dc.date.accepted2013-05-14
dc.date.accessioned2014-02-06T12:36:06Z-
dc.date.available2012-03-30cs
dc.date.available2014-02-06T12:36:06Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-03-29
dc.identifier53074
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8024
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá institutem bezdůvodného obohacení tak jak je tento obsažen a zařazen v právním řádu České republiky. Pozornost je zaměřena na historický vývoj tohoto institutu, právní vztah, který z tohoto institutu vzniká a dále pak na rozbor jeho jednotlivých skutkových podstat. V neposlední řadě se práce věnuje srovnání platné právní úpravy tohoto institutu s úpravou v novém občanském zákoníku a s úpravou v právním řádu Spolkové republiky Německo.cs
dc.format67 s. (114 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectbezdůvodné obohacenícs
dc.subjectobčanský zákoníkcs
dc.subjectBGBcs
dc.titleSkutkové podstaty bezdůvodného obohacenícs
dc.title.alternativeMerits of unjusted enrichmenten
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra občanského právacs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis deals with the Institute of unjust enrichment as it is covered and enshrined in the legislation of the Czech Republic. Attention is focused on the historical development of this institution, the legal relationship which arises from this institute and then analysis of the individual merits. Finally the thesis is focused on comparison of the valid legislation of this Institute with the provision in the new Civil Code and the adaptions in the legal system of the Federal Republic of Germany.en
dc.subject.translatedunjust enrichmenten
dc.subject.translatedcivil codeen
dc.subject.translatedBGBen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Skutkove podstaty bezduvodneho obohaceni.pdfPlný text práce225 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Hnyk.pdfPosudek vedoucího práce937,43 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Hnyk.pdfPosudek oponenta práce800,65 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Hnyk.pdfPrůběh obhajoby práce309,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8024

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.