Title: Ochranné známky v mezinárodním obchodním styku
Other Titles: Trademarks in the International Trade
Authors: Frank, Martin
Advisor: Dobiáš, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8186
Keywords: ochranná známka;TRIPS;směrnice Rady č. 2008/95/ES;nařízení Rady č. 207/2009;směrnice Evropského parlamentu č. 2004/48/ES;komunitární ochranná známka
Keywords in different language: trademark;TRIPS;directive 2008/95/EC;Council regulation No 207/2009;directive 2004/48/EC;communitary trademark
Abstract: Diplomová práce se věnuje problematice ochranných známek v mezinárodním obchodu. V práci je popsána historie ochranných známek, jejich funkce a obecné vlastnosti. Následně práce systematicky pojednává o právní úpravě ochrany práv k ochranným známkám v mezinárodním a evropském měřítku, které analyzuje a dále srovnává relevantní ustanovení s konkrétní národní právní úpravou. Na mezinárodní úrovni byla hlavní pozornost věnována Dohodě TRIPS, na komunitární úrovni zejména Směrnici Rady č. 2008/95/ES, Nařízení Rady č. 207/2009, Směrnici Evropského parlamentu č. 2004/48/ES a aktuálnímu návrhu revize Směrnice č. 2004/48/ES.
Abstract in different language: The diploma thesis discuss the issue of trademarks in the international trade. It describes the history of trade marks, their functions and general properties. Subsequently the work systematically discusses the legislation protecting trademark rights in international and European level, which analyzes and compares the relevant parts with specific national legislation. At the international level, the main attention was focused to the TRIPS Agreement and at the community level to the particular Directive 2008/95/EC, Council Regulation No 207/2009, Directive 2004/48/EC and the current proposal revise Directive No 2004/48/ES.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FPR.ZCU.Diplomova.prace.martinfrank.2012.pdfPlný text práce2,3 MBAdobe PDFView/Open
Frank - vedouci.docxPosudek vedoucího práce20,8 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Frank DP - oponent.docPosudek oponenta práce25 kBMicrosoft WordView/Open
Frank 1.pdfPrůběh obhajoby práce671,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8186

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.