Title: Rozhodčí řízení v mezinárodním obchodním právu
Other Titles: International commercial arbitration
Authors: Thám, Daniel
Advisor: Růžička, Květoslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8189
Keywords: mezinárodní rozhodčí řízení;ADR;rozhodčí smlouva;rozhodčí nález;uznání a výkon
Keywords in different language: international commercial arbitration;ADR;arbitration agreement;arbitral award;recognition and enforcement
Abstract: Práce se zabývá problematikou mezinárodního rozhodčího řízení jako metody řešení sporu. Poskytuje srovnání s ostatními metodami řešení sporů, zejména tzv. alternative dispute resolution, definování pojmu fenoménu rozhodčího řízení, teoretických koncepcí a pojmových znaků. Dále se práce zabývá problematikou právní úpravy rozhodčího řízení v mezinárodním měřítku, dále pak v České republice a Velké Británii. Druhá polovina práce se zabývá problematikou klíčových elementů rozhodčího řízení; rozhodčí smlouvy a rozhodčího nálezu, včetně jeho uznání a výkonu. Na závěr práce shrnuje vliv OSN na podobu mezinárodního rozhodčího řízení tak, jak ho známe dnes.
Abstract in different language: The thesis deals with an issue of the international commercial arbitration as a method of dispute resolution. It provides a comparison of arbitration to other dispute resolution methods, mainly those know as "alternative dispute resolution". The thesis then defines the phenomena of arbitration, its main theories and characteristics. It deals with the issue of of law applicable to the international commercial arbitration, both on international level and domestic level, specifically in the Czech Republic and The United Kingdom. The second half of the thesis contains chapters about key elements of the international commercial arbitration; arbitration agreement and arbitral award, as well as the issue of recognition and enforcement of such an award. The last chapter studies the influence of the UN to contemporary international commercial arbitration.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce723,12 kBAdobe PDFView/Open
Tham - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce504,58 kBAdobe PDFView/Open
Tham - oponent.pdfPosudek oponenta práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Tham 1.pdfPrůběh obhajoby práce662,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8189

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.