Title: Modul pro určení náklonu a orientace v prostoru
Other Titles: The Module for Determining Inclination and Orientation in Space
Authors: Lodr, Jan
Advisor: Šalom, Radek
Šalom, Radek
Referee: Krpálek, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8254
Keywords: akcelerometr;magnetometr;snímání magnetického pole Země a náklonu
Keywords in different language: akcelerometr;magnetometr;sensing the magnetic field of Earth and tilt
Abstract: První část práce je věnována základnímu popisu principu funkce magnetometrů založených na Hallovo jevu a principu proměnné rezistivity materiálu v závislosti na externím magnetickém poli ? technologie AMR, GMR a TMR. Dále je popisována funkce piezoelektrických, piezorezistivních a kapacitních akcelerometrů. Druhá část se zabývá samotným návrhem zařízení pro snímání magnetického pole Země a náklonu pomocí akcelerometru a magnetometru. Naměřená data jsou zpracovávána mikrokontrolérem a zobrazována na LCD displej.
Abstract in different language: The first part of the thesis discusses the basic description of the magnetometers? function principle based on Hall?s effect and variable resistivity of material principle in the relation to external magnetic field - AMR, GMR and TMR technologies. Furthermore there is described the function of piezoelectric, piezoresistive and capacitive accelerometers. The second part discusses the design of the device for sensing the magnetic field of Earth and tilt via accelerometers and magnetometer. The measured datas are processed by the microcontroller and displayed on the LCD screen.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lodr_BP.pdfPlný text práce2,13 MBAdobe PDFView/Open
053499_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce368,99 kBAdobe PDFView/Open
053499_oponent.pdfPosudek oponenta práce350,08 kBAdobe PDFView/Open
053499_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce153,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8254

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.