Title: Návrh vizuální identity - periodické události
Other Titles: Proposal of visual identity of a periodic event
Authors: Čepeláková, Šárka
Advisor: Steker, František
Referee: Beneš, Pavel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10414
Keywords: grafický design;vizuální identita;periodická událost;malířské sympozium;logotyp;propagační materiály
Keywords in different language: graphic design;visual identity;periodic event;painting symposium;logotype;promotional materials
Abstract: Za téma své diplomové práce jsem zvolila Návrh vizuální identity periodické události - Malířské sympozium Benedikt Most. Jde o projekt s praktickým využitím, jehož součástí jsem od úplného začátku. Vytvořila jsem rešerši výtvarných sympozií v naší republice. Prostřednictvím cílových skupin jsem si ujasnila, pro koho je práce určena a jaké jsou jejich zájmy. Během prvních čtyř let existence sympozia nevznikl ucelený vizuální styl. V rámci své diplomové práce navrhuji všechny potřebné grafické materiály, logotyp, vizitky, plakáty, pozvánku, leták, venkovní banner, webovou prezentaci, katalog výtvarných děl a další průvodní tiskoviny i reklamní předměty aj.
Abstract in different language: I have chosen a Proposal of visual identity of a periodic event - Painting Symposium at Benedikt Most for my diploma thesis. This project has a practical use, and I am happy to have participated in its realization since the very beginning. I have analysed the art symposia in the Czech Republic. Determining the target groups enabled me to discern the intended recipients of the work, and their specific interests. No comprehensive visual style was outlined during the first four years of the symposium's existence. My diploma thesis focuses on designing all the necessary graphic materials including a logotype, business cards, posters, invitations, flyers, an outside banner, web presentation, a catalogue of the art works and other print materials, promotional products etc.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Cepelakova_2013.pdfPlný text práce41,45 MBAdobe PDFView/Open
Cepelakova.pdfPosudek vedoucího práce113,03 kBAdobe PDFView/Open
Cepelakova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce156,83 kBAdobe PDFView/Open
Cepelakova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce87,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10414

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.