Title: Profesní spokojenost pedagogů na ZŠ v souvislosti s autoritou učitele a kázní ve třídě
Other Titles: Professional satisfaction of teachers in primary schools in relation to the teacher's authority and discipline in the classroom
Authors: Baborová, Anna
Advisor: Szachtová, Alena
Referee: Kubíková, Kateřina
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12027
Keywords: profese učitele;autorita;kázeň žáků;řešení nekázně;motivace
Keywords in different language: teaching profession;authorita;discipline of pupils;dealing with indiscipline;motivation
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou spokojenosti učitelů v souvislosti s autoritou a kázní žáků ve třídě. V teoretické části je popsána profese učitele, zabývá se také otázkou kázně žáků, způsoby řešení nekázně a jejímu předcházení. Dále obsahuje rozbor autority učitele. V praktické části je prošetřena prostřednictvím dotazníků spokojenost učitelů. Z daných výsledků je sestaven návod, který by měl učitelům pomoci k udržení autority a kázně.
Abstract in different language: This thesis deals with the satisfaction of teachers in relation to the authority and discipline of pupils in the classroom. The theoretical part describes the teaching profession, personality, it also deals with the issue of discipline pupils, ways of dealing with indiscipline and its prevention. It also contains an analysis of the teacher's authority. The practical part is investigated through questionnaires satisfaction of teachers. Based on the results is compiled instruction that should help teachers to maintain authority and discipline.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Baborova.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
Baborova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce306,92 kBAdobe PDFView/Open
Baborova - oponent.pdfPosudek oponenta práce366,7 kBAdobe PDFView/Open
Baborova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce96,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12027

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.