Title: Bibliofilie
Other Titles: Bibliophile
Authors: Martinovská, Anna
Advisor: Axmann, Mikoláš
Steker, František
Referee: Steker, František
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14081
Keywords: bibliofilie;Odysseia;frotáž;knihtisk;kniha;grafika
Keywords in different language: bibliophy;Odysseia;frotage;letterpress;book;graphics
Abstract: Interpretace klasického textu Odysseia moderními výtvarnými prostředky, prostřednictvím techniky frotáže.
Abstract in different language: The interpretation of the classic text Odysseia by visual modern art means, using the frottage technique.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Martinovska.pdfPlný text práce7,63 MBAdobe PDFView/Open
Martinovska.pdfPosudek vedoucího práce209,59 kBAdobe PDFView/Open
Martinovska.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce93,92 kBAdobe PDFView/Open
Martinovska.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce136 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14081

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.