Title: Projekt implementace střednědobého strategického programu organizace
Other Titles: Project for the Implementation of Medium-Term Strategic Program of the Organization
Authors: Švingerová, Michaela
Advisor: Ircingová, Jarmila
Referee: Januška, Martin
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14329
Keywords: vize;poslání;strategické cíle;klíčové ukazatele výkonnosti;analýza prostředí;podnikatelský plán;implementace;analýza rizik;controlling
Keywords in different language: vision;mission;strategic goals;key performance indicators;analysis of the environment;business plan;implementation;risk analysis;controlling
Abstract: Hlavním výstupem této diplomové práce je implementace střednědobého strategického programu organizace. Úvodní část dokumentu se zabývá formulací strategického plánu. Formulace sestává mimo jiné z analýzy prostředí společnosti a stanovení jejích střednědobých strategických cílů. Tyto cíle jsou rozpracovány v cíle krátkodobé a implementovány do účetních výkazů, včetně popisu adekvátního plánu implementace. Následující kapitoly se zabývají analýzou rizik a vyvozením parametrů pro controlling plánu. Závěr práce je věnován shrnutí poznatků a vyvození doporučení do budoucna.
Abstract in different language: The implementation of medium-term strategic program of the organization is the main aim of this diploma thesis. At the beginning there is a formulation of the strategic plan. The formulation includes, among others, description of the business environment of the company and definition of its medium-term strategic goals. These goals are elaborated into short-term ones and then implemented into financial statements, including the description of an adequate plan of implementation. The following chapters deal with the issue of the risk analysis and with the proposals of controlling plan parameters. The end of the thesis is devoted to the summarization of findings and recommendations for the future.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_ prace_Svingerova_M.pdfPlný text práce2,63 MBAdobe PDFView/Open
DP_svingerova_VP.PDFPosudek vedoucího práce557,65 kBAdobe PDFView/Open
DP_svingerova_OP.PDFPosudek oponenta práce547,53 kBAdobe PDFView/Open
svingerova.PDFPrůběh obhajoby práce190,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14329

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.