Title: Motivace zaměstnanců jako významný faktor naplnění strategického plánu rozvoje firmy
Other Titles: Employee motivation as a significant factor in fulfilment of strategic plan of company's development
Authors: Ebrlová, Michaela
Advisor: Jermář, Milan
Referee: Egerová, Dana
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14334
Keywords: strategický plán;analýza prostředí;strategická analýza;balanced scorecard;motivace;analýza rizik;ekonomické zhodnocení;zaměstnanci
Keywords in different language: strategic plan;situational analysis;strategic analysis;balanced scorecard;motivation;risk analysis;economic analysis;employees
Abstract: Tématem diplomové práce je Motivace zaměstnanců jako významný faktor naplnění strategického plánu rozvoje firmy. Cílem práce je analýza současné motivační politiky podniku, navržení nových úkolů k dosažení požadované výkonnosti zaměstnanců a tím k naplnění strategických cílů podniku. Nejprve byla vybraná společnost přestavena. Dalším krokem bylo sestavení strategického plánu včetně vymezení poslání podniku, vize a strategických cílů. Strategickou analýzou v další části došlo k určení vhodné strategie. Strategické cíle firmy byly za pomoci metodiky Balanced Scorecard rozpracovány do strategické mapy. Následovala analýza současné motivační politiky a navržení nových úkolů pro motivační oblast. Závěrem práce byla identifikována případná rizika, navržena vhodná ošetření těchto rizik a provedeno ekonomické zhodnocení na základě plánovaného výkazu zisku a ztrát.
Abstract in different language: The diploma thesis entitled Employee Motivation as a significant factor in fulfilment of strategic plan of company's developement seeks its goal in the analysis of the present motivation policy used in companies and consequently outlines new methods to achieving higher efficiency of employees and accomplishing strategic goals. The crucial part of the thesis presents a business project, which can be described in presenting the company chosen for research, setting up the strategic plan including company's goals, strategies and visions (strategic analysis played a great role in discovering the right method), using Balanced Scorecard approach for creating a strategic map, performing the analysis of the present motivation policy and suggesting new methods for this field. At the end of this diploma thesis were mentioned possible risks and suggested their solutions. The final procedure carried out was the performance of economic analysis based on a profit and loss statement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Michaela_Ebrlova_DP.pdfPlný text práce2,37 MBAdobe PDFView/Open
DP_ebrlova_VP.pdfPosudek vedoucího práce598,15 kBAdobe PDFView/Open
DP_ebrlova_OP.pdfPosudek oponenta práce642,18 kBAdobe PDFView/Open
Ebrlova.PDFPrůběh obhajoby práce823,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14334

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.