Title: Kostel sv. Anny na Vršíčku u Horšovského Týna v kontextu pozdně gotické sakrální architektury západních Čech
Other Titles: St. Anne church on the Vršíček hill at Horšovský Týn in the context of the Late Gothic church architecture of West Bohemia
Authors: Kruftová, Kateřina
Advisor: Nováček, Karel
Referee: Anderle, Jan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14398
Keywords: Kostel sv. Anny na Vršíčku;pozdní gotika;Západní Čechy;sakrální architektura
Keywords in different language: St. Anne church on Vršíček hill;late gothic;West Bohemia;sacral architecture
Abstract: Tato práce se zabývá stavěbně historickým průzkumem kostela sv. Anny na Vršíčku u Horšovského Týna. Popisuje pozdní gotiku na území České republiky prostřednictvím nejvýznamnějších staveb z tohoto období. Na základě jejich rozboru pak stanovuje znaky pozdně gotické sakrální architektury a konkretizuje jejich užití na stavbách v různých oblastech České republiky se zvláštním zřetelem na region západních Čech.
Abstract in different language: This work deals with the Historic Bilding Investigation and Recordinng St. Anne church on the Vršíček hill at Horšovský Týn. Describes the late Gothic in the Czech Republic through the most important buildings of this period. Based on their analysis then determines the characters of late Gothic sacral architecture and specifies their use on construction sites in various regions of the Czech Republic, with special focus on the region of western Bohemia.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Kruftova.pdfPlný text práce4,23 MBAdobe PDFView/Open
Kruftova_Novacek vedouci.pdfPosudek vedoucího práce2,28 MBAdobe PDFView/Open
Kruftova_Anderle oponent.pdfPosudek oponenta práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
Kruftova.pdfPrůběh obhajoby práce167,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14398

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.