Title: Střední povrchová teplota třísky a řezné síly při experimentálním soustružení v režimu HSC
Other Titles: Mean temperature of chip surface and cutting forces on the experimental HSC turning
Authors: Švec, Jan
Janda, Zdeněk
Fulemová, Jaroslava
Řehoř, Jan
Citation: Strojírenská technologie Plzeň 2011: sborník abstraktů: IV. ročník mezinárodní konference konané ve dnech 25.- 26.1.2011 v Plzni. Vyd. 1. Plzeň: ZČU v Plzni, 2011, s. [1-8]. ISBN 978-80-7043-934-0.
Issue Date: 2011
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní. Katedra technologie obrábění
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/16396
ISBN: 978-80-7043-934-0
Keywords: HSC;soustružení;řezná keramika;teplota;řezné síly
Keywords in different language: HSC;turning;cutting ceramic;temperature;cutting forces
Abstract: Příspěvek pojednává o problematice soustružení legované oceli – 58 HRC. Hlavní pozornost byla zaměřena na analýzu střední povrchové teploty třísky, měřené pomocí radiačního pyrometru a pomocí termokamery v souvislosti se silovým zatížením břitu nástroje, osazeného řeznou keramikou (VBD – Toshiba Tungaloy LX11). Cílem příspěvku je konfrontovat výsledky a určit nejvhodnější řezné podmínky z hlediska teplot a řezných sil pro soustružení nástrojových ocelí řeznou keramikou v režimu HSC.
Abstract in different language: The paper deals with the problems of the turning of the alloy steel - 58 HRC. The main attention is focused on the analysis of force load cutting edge with circle inserts from cutting ceramics (indexible inserts - Toshiba Tungaloy LX11) in relation to the median surface temperature of chips. For the measuring of the temperature the radiation pyrometer was used. The aim is to confront the results and determine the best cutting conditions in terms of cutting forces and temperatures for the turning of tool steel by cutting ceramic in the HSC regime.
Rights: © University of West Bohemia
Appears in Collections:Strojírenská technologie - Plzeň 2011 sborník příspěvků
Strojírenská technologie - Plzeň 2011 sborník příspěvků

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Svec.pdfPlný text346,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16396

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.