Název: Aššurnasirpal II.
Další názvy: Ashurnasirpal II.
Autoři: Hrdlovičová, Aneta
Vedoucí práce/školitel: Šašková, Kateřina
Oponent: Pecha, Lukáš
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19039
Klíčová slova: asýrie;aššurnasirpal ii.;královské nápisy;aššur;aššur-dán ii.;adad-nárárí ii.;tukultí-ninurta ii.;král
Klíčová slova v dalším jazyce: assyria;ashurnasirpal ii.;royal inscriptions;assur;ashur-dán ii.;adad-nárárí ii.;tukultí-ninurta ii.;king
Abstrakt: Práce se zabývá králem Aššurnasirpalem II. a jeho vládou. Aššurnasirpal byl považován za jednoho z nejúspěšnějších, ale i nejkrutějších králů v novoasyrské říši. Práce popisuje vládu, územní zisky, vojenské a stavitelské úspěchy, přičemž některé stavitelské úspěchy jsou probrány podrobněji. Také jsou zmíněni předchůdci a nástupci krále Aššurnasirpala. Práce obsahuje popis panovníka. Velmi důležitou část tvoří královské nápisy, které jsou významným pramenem k pochopení a poznání vlády krále Aššurnasirpala.
Abstrakt v dalším jazyce: The work is about describing of king Ashurnasirpal II. and his the government. Ashurnasirpal was considered one of the most important but also most cruel kings Neo-Assyrian Empire. The work describes the government, the territorial gains, military and architectural skills, some architectural achievements are discussed in detail. Also are briefly introduced predecessors and successors of king Assurnasirpal. The work introduced person ruler. Very important part of this work are royal inscriptions, which has survived numerous and are a very important source for the understanding and knowledge government of king Assurnasirpal.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Assurnasirpal-Hrdlovicova.pdfPlný text práce914,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Hrdlovicova_posudek vedouciho.PDFPosudek vedoucího práce192,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Hrdlovicova_posudek oponenta.PDFPosudek oponenta práce216,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Hrdlovicova_prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce58,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19039

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.