Title: Umajjovská a abbásovská moc a její recepce v západních historiografických pracích
Other Titles: Umayyad and Abbasid power and its perception in western historiographical works
Authors: Al-Khayat, Sarah
Advisor: Ramadan, Ivan
Referee: Charvát, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19058
Keywords: Ummajovci;Abbásovci;chalífát;historiografie
Keywords in different language: Umayyad;Abbasids;caliphate;historiography
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na Umajjovvskou a Abbásovkou moc ve středověké islámské říši, podrobněji se soustředí na vnímání západních historiografů z pohledu politické moci, dále se zaměřuje na arabskou historii, dvou po sobě jdoucích chalífátů, vrcholné období moci, nárosností poměry a úpadek moci samotných dynastií.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the Umayyad and Abbasid power in medieval Islamic empire, concentrating in detail on the perception of western historiographers from the perspective of political power, focusing on Arab history, two successive caliphate summit of power, ethnic relations and the decline the power of dynasties .
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP3.pdfPlný text práce642,99 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-S. Al-Khayat-V.pdfPosudek vedoucího práce343,53 kBAdobe PDFView/Open
oponent-S. Al-Khayat-O.pdfPosudek oponenta práce220,42 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-S. Khayat.pdfPrůběh obhajoby práce120,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19058

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.