Title: Shaping the debate: the gay civil rights movement and portrayal of homosexuality in American news and entertainment media
Other Titles: Shaping the debate: the gay civil rights movement and portrayal of homosexuality in American news and entertainment media
Authors: Burešová, Diana
Advisor: Franklin, David Eugene
Referee: Kašparová, Jana
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19199
Keywords: homosexualita;LGBT;gay;občanská práva;média;zobrazení
Keywords in different language: homosexuality;LGBT;gay;civil rights;media;portrayal
Abstract: Práce se zabývá zobrazením homosexuality a občanských práv gayů americkými médii a jak prezentace homosexuality ovlivňuje smýšlení společnosti prostřednictvím masové komunikace. Teoretická část se věnuje homosexualitě z hlediska jejího mediálního zobrazení od 50. let minulého století do současnosti. Značná část práce se zabývá klíčovými událostmi za dovoláváním se občanských práv gayů a jejich prezentací v mediích. Praktická část zahrnuje výzkum založený na dotazníkovém šetření a rozhovoru s panem Jiřím Marečkem, Ing., členem správní rady Jihočeské Lambdy České Budějovice. Výzkum prokázal generační rozdílnost názorů v pohledu na homosexualitu a jejímu mediálnímu vlivu na společnost. Cílem práce bylo podání uceleného obrazu o zobrazení homosexuality médii, zvláště o občanských právech gayů a působení masmédií na utváření mínění společnosti.
Abstract in different language: The thesis deals with the portrayal of homosexuality and gay civil rights by American media and how the presentation of homosexuality affects the society mentality by the mass communication means. The theoretical part is focused on homosexuality in terms of its medial portrayal from the 50's of the last century to the present. The significant part of thesis occupies with the key events claiming the gay civil rights and their presentation in the media. The practical part includes research based on a survey and interview with Mr. Jiří Mareček, Ing., who is a member of the Management Board of the association of Lambda České Budějovice. The research has shown a generational divergence of opinions in view of homosexuality and its medial influence on the society. The objective of the present thesis is to provide a comprehensive depiction of medial portrayal of homosexuality, particularly of the gay civil rights and the influence of mass media in the society opinion shaping.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Buresova Diana - bakarska prace, 2015.pdfPlný text práce1,41 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Buresova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Buresova - oponent.pdfPosudek oponenta práce991,12 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Buresova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce566,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19199

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.