Title: Socialistická každodennost na příkladu československého školství očima tehdejších studentů
Other Titles: Socialist everyday life on the example of the Czechoslovak Education system through the eyes of the students
Authors: Jeřábková, Eva
Advisor: Jakoubková Budilová, Lenka
Referee: Lupták Burzová, Petra
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19439
Keywords: orální historie;socialismus;komunismus;školství;vývoj školství;metoda sněhové koule;studenti;generace
Keywords in different language: oral history;socialism;communism;education;development of education;method of snowball;students;generation
Abstract: Cílem diplomové práce byla snaha zprostředkovat pohled na socialistické školství, život a volný čas očima tehdejších studentů a učitelů. Práce je založena na metodě orální historie, jako prostředku k zachycení kultury všedního dne. Práce se zaměřila na zmapování zkušeností dvou generací.
Abstract in different language: This work is following socialist education, life and free time activities through the eyes of the former students and teachers in Czechoslovakia. The thesis is based on the method oral history that reflects the culture of ordinary life. This work explores the experience of two generations of Czech students and teachers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce4,1 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Jerabkova_dp_jakoubkova.pdfPosudek vedoucího práce768,62 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Jerabkova_opo_DP.dotxPosudek oponenta práce43,69 kBUnknownView/Open
obhajoba-Jerabkova.pdfPrůběh obhajoby práce303,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19439

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.