Název: Zobrazení LGBT hnutí v současné americké literatuře
Další názvy: Depiction of LGBT movement in contemporary American literature
Autoři: Strnadová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Kašparová, Jana
Oponent: Lupták Burzová, Petra
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19561
Klíčová slova: LGBT;homosexualita;USA;americká literatura;Allen Ginsberg;Christopher Isherwood;Larry Kramer
Klíčová slova v dalším jazyce: LGBT;homosexuality;USA;american literature;Allen Ginsberg;Christopher Isherwood;Larry Kramer
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá zobrazením homosexuálů v současné americké literatuře, a reflexí LGBT hnutí, a to konkrétně v dílech Howl od Allena Ginsberga, A Single Man od Christophera Isherwooda, a Faggots a The Normal Heart od Larryho Kramera. První část se zabývá kulturně-historickým pozadím, tedy konceptem homosexuality, homofilními organizacemi, a starší americkou gay literaturou, druhá část práce se skládá ze samotné analýzy a následné reflexe LGBT hnutí ve vybraných dílech.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the depiction of homosexuals in contemporary American literature, and the reflection of LGBT movement, namely in the works Howl by Allen Ginsberg, A Single Man by Christopher Isherwood, and Faggots and The Normal Heart by Larry Kramer. The first part of the thesis focuses on the cultural and historical background, i.e. the concept of homosexuality, older American gay literature and homophile organizations. The second part of the thesis comprises of the analysis and the reflection of LGBT movement in selected works.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Strnadova Katerina - Depiction of LGBT movement in contemporary American literature.pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Strnadova_vedouci_BP_2015.docxPosudek vedoucího práce46,16 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
oponent-Strnadova_opo_BP.docxPosudek oponenta práce40,32 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
obhajoba-Strnadova.pdfPrůběh obhajoby práce218,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19561

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.