Title: Zobrazení LGBT hnutí v současné americké literatuře
Other Titles: Depiction of LGBT movement in contemporary American literature
Authors: Strnadová, Kateřina
Advisor: Kašparová, Jana
Referee: Lupták Burzová, Petra
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19561
Keywords: LGBT;homosexualita;USA;americká literatura;Allen Ginsberg;Christopher Isherwood;Larry Kramer
Keywords in different language: LGBT;homosexuality;USA;american literature;Allen Ginsberg;Christopher Isherwood;Larry Kramer
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá zobrazením homosexuálů v současné americké literatuře, a reflexí LGBT hnutí, a to konkrétně v dílech Howl od Allena Ginsberga, A Single Man od Christophera Isherwooda, a Faggots a The Normal Heart od Larryho Kramera. První část se zabývá kulturně-historickým pozadím, tedy konceptem homosexuality, homofilními organizacemi, a starší americkou gay literaturou, druhá část práce se skládá ze samotné analýzy a následné reflexe LGBT hnutí ve vybraných dílech.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the depiction of homosexuals in contemporary American literature, and the reflection of LGBT movement, namely in the works Howl by Allen Ginsberg, A Single Man by Christopher Isherwood, and Faggots and The Normal Heart by Larry Kramer. The first part of the thesis focuses on the cultural and historical background, i.e. the concept of homosexuality, older American gay literature and homophile organizations. The second part of the thesis comprises of the analysis and the reflection of LGBT movement in selected works.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Strnadova Katerina - Depiction of LGBT movement in contemporary American literature.pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Strnadova_vedouci_BP_2015.docxPosudek vedoucího práce46,16 kBMicrosoft Word XMLView/Open
oponent-Strnadova_opo_BP.docxPosudek oponenta práce40,32 kBMicrosoft Word XMLView/Open
obhajoba-Strnadova.pdfPrůběh obhajoby práce218,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19561

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.