Title: Proměny českého bulvárního tisku (srovnání vybraných let)
Other Titles: Changes of Czech tabloids (the comparsion of selected years)
Authors: Beránková, Tereza
Advisor: Nováková, Jaroslava
Referee: Havelková, Jana
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19687
Keywords: publicistický styl;žurnalistika;média;masmédia;bulvární tisk
Keywords in different language: journalistic style;journalism;media;mass media;tabloids
Abstract: Tato diplomová práce se zaměřuje na bulvární tisk. Zabývá se pojmy mediální komunikace, média, masová média, publicistický styl a žurnalistika. Hlavním cílem je zachycení vývoje dvou českých bulvárních deníků Blesk a Aha!. Práce zkoumá počet stran a cenu, grafické provedení, titulky, tematické zaměření, slovní zásobu a fotografie deníků. Také se zaměřuje na využití bulvárního tisku ve výuce.
Abstract in different language: This thesis is focused on the tabloids. It deals with the concepts of media communication, media, mass media, journalism and journalistic style. The main objective is to capture the development of two Czech tabloids Blesk and Aha!. The thesis examines the number of pages, price, graphic design, headlines, thematic focus, vocabulary and photograps of the dailies. It's also focused on the use of the tabloid press in the teaching process.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Berankova.pdfPlný text práce8 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-berankova_novakova.pdfPosudek vedoucího práce41,46 kBAdobe PDFView/Open
oponent-berankova_machackova.pdfPosudek oponenta práce293,79 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-berankova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce57,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19687

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.