Title: Typologie hlavních postav ve vybraných dílech české prózy se židovskou tematikou
Other Titles: The typology of the characters in the chosen works of the Czech prose with Jewish theme
Authors: Zvolánková, Markéta
Advisor: Staněk, Jiří
Referee: Viktora, Viktor
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19698
Keywords: typologie literární postavy;židovská tematika;Židé
Keywords in different language: jewish theme;typology of the literal character;Jews
Abstract: Úvodní část práce poskytuje teoretický vhled do problematiky typologie literární postavy, pozornost je věnována trendům současným i historickému vývoji zvoleného fenoménu, postava je zasazena do širších literárních kontextů. Dále jsou analyzovány tři české texty se židovkou tematikou, a to z hlediska zmíněné typologie literární postavy. Následující srovnání rozborů se zaobírá otázkou, zda texty obsahují společné literární a mimo-literární atributy.
Abstract in different language: The initial part of the thesis focuses on the theoretical background of the literal character typology. The analyses of three Czech texts connected by Jewish theme follow. Finally the analyses are compared in order to know if the texts contain some similar or the same litaral or non-literal features.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zvolankova Marketa DP.pdfPlný text práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-zvolankova_stanek.pdfPosudek vedoucího práce33,74 kBAdobe PDFView/Open
oponent-zvolankova_viktora.pdfPosudek oponenta práce86,02 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-zvolankova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce57,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19698

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.