Title: Fremdsprachenlernen in der EU am Beispiel von grenzüberschreitenden Schulprojekten
Other Titles: Language learning in the EU based on the example of transnational school projects
Authors: Kurzová, Ivana
Advisor: Wittmann, Julia
Referee: Tonsern, Clemens
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19850
Keywords: učení jazyků;nadnárodní školní projekty;jazyková rozmanitost
Keywords in different language: language learning;transnational school projects;language diversity
Abstract: Tématem této diplomové práce je osvojování cizích jazyků v Evropské unii na příkladu projektů, které podporují přeshraniční spolupráci. Jedním z cílů práce bylo ukázat, jak je výuka cizích jazyků podporována Evropskou unií od roku 2000. V praktické části diplomové práce byly představeny a analyzovány vybrané přeshraniční projekty. Na základě toho bylo zjištěno, v čem se shodují a liší cíle Evropské unie o oblasti výuky cizích jazyků a cíle projektů založených na přeshraniční spolupráci.
Abstract in different language: This diploma thesis focuses on language learning in the EU based on the example of transnational school projects. The aim of the present paper is to demonstrate how the language learning in the EU is supported since 2000. The selected transnational school projects were introduced and analysed in the practical part of the theses. The similarities and differences between aims of the EU and aim of the transnational school projects were determined.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Ivana_Kurzova.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Kurzova_vp.pdfPosudek vedoucího práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Kurzova_op.pdfPosudek oponenta práce1,71 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kurzova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce281,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19850

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.