Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPešková, Michaela
dc.contributor.authorDeinechyna, Yevgeniia
dc.date.accepted2015-05-28
dc.date.accessioned2016-03-15T09:01:54Z
dc.date.available2013-01-06cs
dc.date.available2016-03-15T09:01:54Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-15
dc.identifier54887
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19937
dc.description.abstractTématem předkládané diplomové práce je "Aktivizační metody psání". Diplomová práce byla rozdělena do šesti hlavních kapitol, které tvoří teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou představeny základní pojmy, související s tématikou diplomové práce. Byla předložena analýza, představena klasifikace metod učení, provedena charakteristika metod psání, zmíněná motivace a její role v procesu učení a dalé začlenení metod aktivizace do výuky cíziho jazyka. Komplexní pojetí teoretické části diplomové práce tvoří základ pro část praktickou. Praktická část byla rozdělená do dvou kapitol. Z hlediska rozvoje verbálních dovednosti psaní byla v první kapitolé provedená analýza cvičení, uvedených v současných učebnicích pro výuku ruského jazyka. Druhá kapitola představuje metodickou příručku s návrhem konkretních cvičení, které patří k aktivizačním metodám psání a mohou byt využity při hodinách ruského jazyka.cs
dc.format95 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoruru
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmetodacs
dc.subjectaktivizační metodycs
dc.subjectmotivacecs
dc.subjectdovednostics
dc.subjectschopnostics
dc.subjectaktivní učenícs
dc.titleAktivizační metody psanícs
dc.title.alternativeActivation methods of writingen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis is "Activation methods of writing". This thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part introduces the basic concepts related to the topic of the thesis. It presentes analysis of learning methods, describes methods of writing and includes motivation and its role in the learning process. The theoretical part of the thesis creates the basis for the practical part. The practical part gives the analysis of exercises from contemporary textbooks for teaching Russian language. The exercises were chosen regarding the development of verbal skills in writing. The second chapter presents a methodological guide with concrete exercises, which are related to activation methids of writing.en
dc.subject.translatedmethoden
dc.subject.translatedactivation methodsen
dc.subject.translatedaktivizační metody psaníen
dc.subject.translatedwritingen
dc.subject.translatedmotivationen
dc.subject.translatedactive learningen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_ Aktivizacni metody psani_Deinechyna Yevgeniia_CD.pdfPlný text práce1,9 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Pos DP Deinechyna Pesk ved.pdfPosudek vedoucího práce739,73 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Pos DP Deinechyna Val opon.pdfPosudek oponenta práce808,62 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Obh DP Deinechyna.pdfPrůběh obhajoby práce296,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19937

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.