Title: Aktivizační metody psaní
Other Titles: Activation methods of writing
Authors: Deinechyna, Yevgeniia
Advisor: Pešková, Michaela
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19937
Keywords: metoda;aktivizační metody;motivace;dovednosti;schopnosti;aktivní učení
Keywords in different language: method;activation methods;aktivizační metody psaní;writing;motivation;active learning
Abstract: Tématem předkládané diplomové práce je "Aktivizační metody psání". Diplomová práce byla rozdělena do šesti hlavních kapitol, které tvoří teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou představeny základní pojmy, související s tématikou diplomové práce. Byla předložena analýza, představena klasifikace metod učení, provedena charakteristika metod psání, zmíněná motivace a její role v procesu učení a dalé začlenení metod aktivizace do výuky cíziho jazyka. Komplexní pojetí teoretické části diplomové práce tvoří základ pro část praktickou. Praktická část byla rozdělená do dvou kapitol. Z hlediska rozvoje verbálních dovednosti psaní byla v první kapitolé provedená analýza cvičení, uvedených v současných učebnicích pro výuku ruského jazyka. Druhá kapitola představuje metodickou příručku s návrhem konkretních cvičení, které patří k aktivizačním metodám psání a mohou byt využity při hodinách ruského jazyka.
Abstract in different language: The thesis is "Activation methods of writing". This thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part introduces the basic concepts related to the topic of the thesis. It presentes analysis of learning methods, describes methods of writing and includes motivation and its role in the learning process. The theoretical part of the thesis creates the basis for the practical part. The practical part gives the analysis of exercises from contemporary textbooks for teaching Russian language. The exercises were chosen regarding the development of verbal skills in writing. The second chapter presents a methodological guide with concrete exercises, which are related to activation methids of writing.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_ Aktivizacni metody psani_Deinechyna Yevgeniia_CD.pdfPlný text práce1,9 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Pos DP Deinechyna Pesk ved.pdfPosudek vedoucího práce739,73 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Pos DP Deinechyna Val opon.pdfPosudek oponenta práce808,62 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Obh DP Deinechyna.pdfPrůběh obhajoby práce296,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19937

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.