Title: Stravovací návyky žáků na 2. stupni základní školy
Other Titles: The habit board students at the second grade of the primary school
Authors: Ženíšková, Michaela
Advisor: Svoboda, Michal
Referee: Sudová, Jana
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/1996
Keywords: stravovací návyk;zásady stravovacích návyků
Keywords in different language: eating habits;principles of healthy eating habits
Abstract: Tématem diplomové práce jsou stravovací návyky žáků 2. stupně základních škol v Karlových Varech. Práce je rozdělena do dvou částí - teoretické a praktické. V teoretické části se zabývám ovlivněním dětí ve svých stravovacích návycích, zásadami správných stravovacích návyků. Dále definuji a charakterizuji výživová doporučení pro žáky 2.stupně od šesté do deváté třídy. V praktické části byl realizován výzkum kvantitativní metodou - dotazníkem. Výzkum byl realizován na třech základních školách v Karlových Varech. Výsledky jsou zpracovány podle hypotéz. Na základě výsledků jsou zamítnuté či potvrzené hypotézy.
Abstract in different language: The thesis deals with eating habits of the second degree students from 6th to 9th class of elementary schools in Karlovy Vary. The work is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part deals with the influence of children in their eating habits and the principles of healthy eating habits. Further there is a definition and characterization of the dietary guidelines for the second degree students from 6th to 9th class. In the practical part there was conducted a quantitative research method - a questionnaire. The research was conducted at three elementary schools in Karlovy Vary. The results of this research are processed according to hypothesis and are offered as recommendations to improve student´s eating habits.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Zeniskova.pdfPlný text práce1,51 MBAdobe PDFView/Open
Zeniskova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce342,3 kBAdobe PDFView/Open
Zeniskova - oponent.pdfPosudek oponenta práce438,35 kBAdobe PDFView/Open
Zeniskova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce98,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/1996

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.