Title: Koordinovaný vizuální styl pro neziskovou organizace
Other Titles: Corporate identity for a nonprofit organization
Authors: Sharavarau, Aliaksandr
Advisor: Steker, František
Referee: Hrach, Pavel
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20635
Keywords: nezisková organizace;film;vizuální identita;logotyp;vizitky;reklamní nosiče;plakat;firemní pattern
Keywords in different language: a nonprofit organization;film;visual identity;logo;business cards;advertising media;poster;corporate pattern
Abstract: Tématem mé diplomové práce je "Koordinovaný vizuální styl pro neziskovou organizace." Toto téma představuje návrh jednotného vizuálního stylu pro mladou neziskovou organizace KINOPLAN z Minsku, Bělorusko. Pro tuto organizace navrhl jsem spektrum prostředků vizuální komunikace, v rozsahu, který byl založen na jejich prvoplánových potřebách.
Abstract in different language: The topic of my diplom work is "coordinated visual style for nonprofit organization". This theme represent uniform visual style for a young non-profit organization KINOPLAN from Minsk, Belarus. For this organization I made range of mediums of visual communication, which was based on their overriding needs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Sharavarau_2015.pdfPlný text práce48,51 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Sharavarau_v.pdfPosudek vedoucího práce110,45 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Sharavarau_o.pdfPosudek oponenta práce152,06 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Sharavarau.pdfPrůběh obhajoby práce166,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20635

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.