Title: Reflexe typicky maskulinních oděvních prvků a jejich začleněníl v dámském oděvu
Other Titles: Reflection typically masculine clothing elemnts and their integration in the women´s clothing
Authors: Kopálová, Veronika
Advisor: Augustinová, Barbora
Referee: Štěpánková, Lenka
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20921
Keywords: pánský styl;žena
Keywords in different language: masculine style;woman
Abstract: Moja téma je pre mňa hľadanie novej možnosti ako pánske prvky začleniť do modernej, súčasnej módy. V základe mojej myšlienky vychádzam z poznatku, že muž a žena sú komplementárne bytosti, dopĺňajú sa. Taktiež čerpám z postavenia ženy v spoločnosti. Od minulosti, kedy mala žena podradné postavenie z dôvodu menejcenných biologických daností až po súčasnosť. Dnes sú ženy v mnohých veciach vyrovnané mužom a tí im nedávajú najavo menejcennosť a prejavujú im viac uznania. Dámy majú dnes vo svete väčšiu autoritu ako kedysi, čoraz častejšie sa objavujú na vysokých, dôležitých postoch. V koncepte práce sa taktiež snažím rozpracovať myšlienku toho, kto je žena vo svojej podstate a kto je muž vo svojej podstate. Výsledné odevy predstavujú nielen rovnosť týchto dvoch pohlaví ale hlavne ich odlišnosti. Toto všetko sa snažím vyjadriť kombináciou pánskeho strihového riešenia s dámskym strihovým riešením. Používam základné prvky pánskeho odevu a spájam ich s dámskou siluetou.
Abstract in different language: The topic of my bachelor thesis is reflection of typically masculine clothing elements and their inclusion in the women's clothing. Currently the masculine style is very popular in a world of fashion. At first, I was looking for an inspiration in books about history of man fashion and dominant elements of men´s style but my idea about collection with masculine elements is also affected by fashion trends for season 2015. Concept of my work draws from the fact, men and women are complementary beings of each other. I was inspired by the position of women in society, by masculine side of her character. I started creating a series of sketches and continued with selection of appropriate materials and colors. After consultation and selection of models, I started preparing patterns and models from the test material. The next step was testing on live model, modification of the models and implementation of the final garments. I used four types of fabric to create my bachelor collection. I have chosen shadows of grey, black, white and beige. These are universal, unisex colors. The final collection consists of five models. These models have in total 13 parts of clothing: two coats, two vests, two dresses, a pair of trousers, a top, a shirt, a turtleneck and three underpants. Advantage of the collection is possibility to combine the pieces of clothing among themselves. We can see elegant style combined with sporty style. Strong elements of men's fashion are characteristic for my work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska praca PDF.pdfPlný text práce14,02 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Kopalova_v.pdfPosudek vedoucího práce164,05 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Kopalova_o.pdfPosudek oponenta práce161,1 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kopalova.pdfPrůběh obhajoby práce123,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20921

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.