Title: Reflexe na vybrané téma / Příroda, Lidská činnost
Other Titles: Reflections on the selected topic / Nature, human activity
Authors: Hegedüsová, Eva
Advisor: Vogel, Petr
Referee: Vernerová Volná, Tereza
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20936
Keywords: príroda;človek;život;energia;atómy;entita;kruh;šperky
Keywords in different language: nature;human;life;energy;atoms;entity;circle;jewellery
Abstract: Výsledkom mojej práce je súbor šperkov a objektov. Zaoberala som sa myšlienkou, že všetci pochádzame z tej istej podstaty, rovnako ako sú naše telesné schránky vytvorené z tých istých atómov. Preniesla som to do podoby kruhu, ktorý som rôzne formovala. Moje šperky majú v sebe isté tajomno, ktoré privádza na rozum otázku ich vzniku. Za svojou členitou podobou ukrývajú jednoduché riešenie, ktoré stačí takpovediac rozuzliť, aby nám všetko dávalo zmysel.
Abstract in different language: The result of my work is a set of jewellery and objects. I dealt with the idea that we all came from the same source. Even our bodies are formed of the same atoms. I transferred this idea into circle, which I shaped in different ways. My jewellery hide some mystery about their origin. Under tangled form is a simple solution. When you understand it, everything gives a meaning.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAK. nova (1).pdfPlný text práce2,03 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hegedusova_v.pdfPosudek vedoucího práce178,39 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Hegedusova_o.pdfPosudek oponenta práce194,65 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Hegedussova.pdfPrůběh obhajoby práce107,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20936

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.