Diplomové práce / Theses (KMT) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 195
Jirásková, Lucie
Pohybové činnosti v matematice

This diploma thesis focuses on application of physical activities in mathematics, especially the area of arithmetic operations, geometry and verbal exercises in mathematics in the third year of elementary school. There are three main chapters in the theoretical part. In the first ...

Vacíková, Iveta
Zapojení dítěte s PAS do pracovních činností na základní škole speciální

The thesis aims to acquaint teachers, students of teacher training programs and the broader public with the functioning of special primary schools. It characterises pupils with special educational needs and presents a classification of mental disabilities. The thesis describes special education&#...

Mrázová, Marie
Energetické zdroje: didaktické pomůcky a jejich využití ve výuce fyziky

This thesis deals with energy sources and the use of teaching aids in physics teaching. The thesis contains a chapter on the use of renewable and non-renewable resources. The next part is devoted to physics teaching and decisive inclusion in the FEP. Part of the thesis&#x...

Běláčová, Helena
Začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do hodin pracovních činností

The work is focused on the inclusion of pupils with special educational needs in the hours of Manual Training Lessons. The first two chapters contain the characteristics of pupils with special educational needs and the Manual Training Lessons. The chapters also provide insight into...

Vaňková, Petra
Přírodní materiál a jeho využití v pracovních činnostech na 1. stupni základní školy.

This thesis focuses on ideas on working with natural materials which were implemented in regular lessons in primary school and are documented by author's own photography. The thesis clearly distinguishes between material from bushes, trees, plants and animal remains. An important part&#x...

Bártová, Markéta
Vlastnosti PLA vláken při 3D tisku a využití 3D tiskáren v technickém vzdělávání

This diploma thesis deals with the properties of PLA fibers and the use of 3D printers in technical education. The first two chapters are devoted to polylactic acid, especially its properties. Examples of the use of this polymer are also given in the work. The work a...

Nedvědová, Jana
Herní činnosti v matematice

This work is generally devoted to activities in the teaching of mathematics in primary school. At the beginning of the work, the word "game" is defined, I described its meaning in the child's life is stated and the connection between learning and that game. ...

Dušková, Miroslava
Ruční řezačka pěnového polystyrenu

The diploma thesis "Manual polystyrene foam cutter" deals with material properties of polystyrene foam. The technical solution of hand cutter, which will be used for pupils of second stage of primary school. Furthermore, principle of cutting expanded polystyrene with hot wire is&#x...

Dorušková, Michaela
Pilotní ověřování nového kurikula předmětu Technika na základních školách

This diploma thesis analyzes past, present and future of technical education at primary school. The first chapter deals with didactics of technology and there si briefly describes the history of technical subjects and the present education of technology at primary school.&...

Mamráková, Andrea
Environmentální výchova a možnosti jejího začlenění do hodin matematiky na 1. stupni ZŠ

In this thesis, we have been integrating Environmental Education into mathematics at the 1st stage of elementary school. In this work, we have clarified terms related to the topic and characterised mathematics and Environmental Education. We have analysed a selected series of textbooks&...

Slavíková, Eva
Algoritmické myšlení v kontextu řešení matematických úloh na 1. stupni ZŠ

The diploma thesis deals with the development of algorithmic thinking in the context of solving mathematical problems at the 1st stage of primary school. In the theoretical part, there are chapters that contain concepts and a professional view of the essence of the set goal.&#...

Pelánová, Kristýna
Matematika všude kolem nás

The theme of this thesis is the practical conception of didactics of mathematics. It depicts the practical teaching of mathematics during the past and the present. The work focuses on three topics - financial literacy, working with data, diagrams and charts and units and conve...

Fusková, Markéta
Kreativní svačiny pro děti 1. stupně ZŠ

This thesis deals with the morning snacks of pupils at the first stage of primary school. The theoretical part is divided into two chapters. The first chapter focuses on the characteristics of the younger school age, the basics of healthy eating, suggestions for the morning&#x...

Čapková, Kateřina
Pamětné a písemné násobení a dělení v učivu matematiky na 1. stupni ZŠ

The thesis defines the position of mathematics at the 1st stage of primary school in terms of RVP with a special focus on topics related to commemorative / written division and multiplication. Defines the operations of multiplication, division, division with the remainder in t...

Lásková, Tereza
Některé možnosti využití programu GeoGebra ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ

This thesis deals with some possibilities of using GeoGebra in teaching mathematics at the 1st stage of elementary school. The work describes the inclusion of geometric curriculum in FEP ZV and teaching methods. The next part is the analysis of two series of mathematics textbo...

Ernstbergerová, Iveta
Popularizace technického vzdělávání na 1. stupni ZŠ

This thesis focuses on popularization of technical education in primary schools. The first chapters outline in which direction the education should move to reflect current and future needs of the society. The effort of this work is also to provide an overview of technical educ...

Činčerová, Tereza
Poměr a měřítko ve výuce matematiky na základní škole

The thesis is focused on the topic of teaching the ratio and the map scale at the second stage of elementary school. The aim of the thesis is to create motivational and typical tasks, activities and worksheets, which could be used by teachers for teaching mathematics ...

Šámalová, Valerie
Aktivizační metody použité v matematice na 1. stupni ZŠ

Dissertation is divided into two parts. The first part deals about theory teaching methods. In thesis are characterized classical, complex and activation methods. It includes their positive and negative aspects. The second part deals activation methods used in mathematics at the first g...

Novák, Lukáš
Komparace výuky fyziky v České republice a v zahraničí

In this thesis, the physics education in the Czech Republic and Slovenia is compared. Czech and Slovenian curricula documents make the mainstay of this thesis as well as the analyses of students' achievements in international studies and olympiad. The thesis focuses on critical ...

Ceplechová, Lucie
Funkce ve výuce matematiky na ZŠ

This diploma thesis deals with teaching function at elementary school. There are describe some activities.

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 195