Diplomové práce / Theses (KMT) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 254
Špendlová, Karolína
Využití keramické hlíny v hodinách pracovních činností \nl{}na 1. stupni ZŠ

The aim of this thesis is to propose practical applications of ceramic clay in teaching at the first stage of primary school. Other objectives include giving the reader an insight into the brief history of the use of clay by man, the basics of ceramic clay processing...

Ježková, Karolína
Vybrané možnosti využití názornosti ve výuce matematiky \nl{}v 1. a 2. ročníku základní školy

This thesis explores possibilities of implementing visualization in math teaching aimed at elementary school students, both 1st and 2nd years. It presents selected teaching aids and activities suitable for the explanation of mathematical operations through visual means. Each aid is accompanied&#x...

Tkachova, Olga
Výuka matematiky pro ukrajinské žáky na české základní škole

The thesis examines the theoretical foundations of teaching foreign children in mathematics classes at the second level of primary school and describes the process of integration of foreigners into the Czech education system. A significant part of the thesis is devoted to the ...

Mašek, Tomáš
Tvorba Moodle online kurzu k předmětu KMT/GKOB

The objective of this thesis was to develop an online course using Moodle on the topic of Technical Documentation for B teachers. The thesis covers topics such as graphic communication, technical drawing, and their inclusion in primary education. It also discusses the latest trends...

Šauerová, Karolína
Návrh naučné stezky se zaměřením na matematiku 1. stupně ZŠ v okolí města Nýřany

The thesis explores the integration of orienteering into math subject and examines its use in other subjects. This work provides a detailed analysis of mathematical problems that are suitable for use in educational trails, specifically for orienteering races. The theoretical section discusse...

Zábranská, Karolína
Environmentální gamebook jako učební pomůcka pro 1. stupeň ZŠ

The diploma thesis focuses on using the Environmental Gamebook as an educational aid for lower primary school students. The theoretical part examines the integration of environmental education into lower primary school curricula, gamification in education, and the history of gamebooks. The p...

Příkazská, Irena
Plastové materiály v kontextu opětovného využití ve výuce \nl{}v 5. třídě ZŠ

The thesis deals with plastic and residual plastic materials and their possible reuse. It deals in detail with production, recycling, legislation and the pros and cons of these substances. It connects the topic with the Czech educational system and the subject of work activities&#x...

Dudek, Martin
Euklidovské obory integrity

This master's thesis focuses on the investigation of domains of integrity and their divisibility with an emphasis on the significance of Euclid's algorithm in finding the greatest common divisor. The thesis provides a detailed explanation of fundamental concepts, performs an analysis ...

Kašparová, Lenka
Efektivní zpracování odpadového materiálu pro děti na ZŠ formou projektového vyučování

The thesis addresses environmental problems and issues related to waste management. All this included in a project aimed at pupils in the first stage of primary school. The theoretical part of the introduction deals with project-based learning, its origin, development and above al...

Dufková, Kristýna
Region Chodsko jako zdroj matematických úloh

The main aim of the diploma thesis was to design teaching units of mathematics, in which there will be a noticeable overlap with other subjects of compulsory school attendance. The lessons are connected with local history, specifically with knowledge of the historical ethnographic ...

Sedláčková, Kateřina
Kritická místa ve výuce matematiky při přechodu dětí z prvního \nl{}stupně na druhý stupeň ZŠ

The diploma thesis tries to identify critical points in mathematics that pupils may have when transitioning from the first grade to the second. In the theoretical part, the diploma thesis deals with problems with the transition to the second grade from different perspectives. The&#...

Hankerová, Barbora
Rozvoj technického myšlení, zručnosti a kreativity u dětí na 1. stupni ZŠ

The thesis focuses on the development of technical thinking, skills and creativity in pupils at the first stage of primary school. The first part of the thesis deals with the explanation of the individual concepts. In the second part, different building blocks are selected, de...

Vasko, Kateřina
Pěstitelství na ZŠ v kontextu využití hydrogelu

The diploma thesis mainly deals with the description of experiences with preparation for cultivation activities, testing of created experiments with hydrogel and description of cultivation with the help of hydrogel in the garden. The aim of the diploma thesis is to provide&...

Demelová, Lucie
Zavádění zlomků a desetinných čísel na 1. stupni ZŠ

Submitted Master's thesis is focused on implementing fractions and decimal numbers in primary school. The theoretical part is concerned with delimitation of fractions and decimal numbers in the curriculum documents of the Czech Republic and describes possible ways of mathematical ...

Gössl, Lucie
Práce s elektroodpadem při pracovní výchově

The thesis deals with the usability of electronic waste and other sorted waste in work education classes for primary school students. The topic of electronic waste is not included in the Framework Educational Program for students' education at all, so in the introduction of...

Vlčková, Tereza
Využití přírodních materiálů z lesů a parků v pracovních činnostech na 1. stupni ZŠ

The topic of the presented master thesis is "The possibilities of using natural materials from woods and parks in work education in lower primary school". The fields and main goals of this work are described in the introduction. The theoretical part defines work education...

Štěpánová, Eliška
Využití přírodovědy ve výuce matematiky na 1. stupni základní školy

The diploma thesis deals with the use of knowledge from natural science in the teaching of mathematics at the first grade of primary school. In this issue, we focused on interdisciplinary relationships and their application in school lessons. We have characterized in detail the...

Jakubčík, Matěj
Počítačové kreslení map souhvězdí a jejich částí pomocí souřadnic hvězd z katalogů hvězd

This thesis focuses on computer-generated drawing of constellation maps and their components using star coordinates from star catalogs. The main objective of the thesis was to provide a comprehensive overview of the history of constellations, their divisions, movements, distances, co...

Dvořák, Matěj
Využití dataloggeru v terénním fyzikálním měření

In my master thesis I focus on the use of datalogger in field physical measurements. The thesis contains both a theoretical part, focusing on the theory of experiments and learning, but also on the theory of errors we make in laboratory work. In the practical part, t...

Chejlava, Dominik
Počítačové modely vybraných úloh z elektřiny a magnetismu

The aim of this graduate thesis is to describe the computer models of selected tasks from electricity and magnetism both from theoretical and practical point of view. Because of that this thesis is divided into two parts - the theoretical and the practical one. In the...

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 254