Title: Ruské ikonové malířství
Other Titles: Russian icon art
Authors: Mašková, Ivana
Advisor: Svobodová, Jiřina
Referee: Rykovská, Milena
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2383
Keywords: ikona;ikonové malířství;náboženství;Ježíš Kristus;malba;barevná kompozice;styl;symbol;klášter;církev
Keywords in different language: icon;icon-painting;icon-painter religion;Jesus Christ;painting;color composition;style;monastery;church
Abstract: Bakalářská práce "Ruské ikonové malířství" se zabývá charakteristikou ikon, jejich vývojem, stručným popisem několika ikon a vývojem hlavních center ikonového malířství. Také je zde zmíněno několik významných malířů a je zde popsána symbolika ikon.
Abstract in different language: Bachelor's dissertation "Russian icon-painting" is occupies itself with characteristics of icons, their development, brief description of several icons and development of main centers of icon-painting, some of the important icon-painters and symbolism of icons.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace, Maskova Ivana.pdfPlný text práce2,23 MBAdobe PDFView/Open
Maskova posudek ved..pdfPosudek vedoucího práce187,92 kBAdobe PDFView/Open
Maskova posudek oponent.pdfPosudek oponenta práce144,7 kBAdobe PDFView/Open
Maskova prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce36,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2383

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.