Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorZvoneček, František
dc.contributor.authorKoutský, Michal
dc.contributor.refereeMelichar, Martin
dc.date.accepted2012-08-21
dc.date.accessioned2013-06-19T06:49:26Z
dc.date.available2011-10-18cs
dc.date.available2013-06-19T06:49:26Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-06-28
dc.identifier48871
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2615
dc.description.abstractBakalářská práce obsahuje kontrolu způsobilosti výrobního procesu součásti Mähscheibe ve společnosti Pöttinger s.r.o. ve Vodňanech. Popisuje výrobní postup, kontrolní zkoušky, výkresovou dokumentaci, regulační diagramy a vyhodnocení způsobilosti.cs
dc.format35 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectregulační diagramcs
dc.subjectindex způsobilostics
dc.subjectzkouška tvrdosti HRCcs
dc.subjectPöttinger s.r.o.cs
dc.subjectkalenícs
dc.subjectpopouštěnícs
dc.subjectnormalizační žíhánícs
dc.subjecttvářenícs
dc.subjectMähscheibecs
dc.titleStudie způsobilosti ve výrobě ve společnosti Pöttinger s.r.o.cs
dc.title.alternativeStudy of capability in production in the company Pöttinger Inc.en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentKatedra technologie obráběnícs
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis includes a control of capability of production process of a part Mähscheibe for the company Pöttinger Inc. in Vodňany. It describes the production process, control tests, drawings, control charts and capability indexes.en
dc.subject.translatedcontrol charten
dc.subject.translatedcapability indexen
dc.subject.translatedhardness test HRCen
dc.subject.translatedPöttinger Inc.en
dc.subject.translatedhardeningen
dc.subject.translatedtemperingen
dc.subject.translatednormalization annealingen
dc.subject.translatedmetal formingen
dc.subject.translatedMähscheibeen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koutsky BP 2012.pdfPlný text práce729,88 kBAdobe PDFView/Open
Koutsky-posudek vedouciho BP.PDFPosudek vedoucího práce483,72 kBAdobe PDFView/Open
Koutsky - opo posudek BP.PDFPosudek oponenta práce864,02 kBAdobe PDFView/Open
Koutsky - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce364,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2615

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.