Title: Studie způsobilosti ve výrobě ve společnosti Pöttinger s.r.o.
Other Titles: Study of capability in production in the company Pöttinger Inc.
Authors: Koutský, Michal
Advisor: Zvoneček, František
Referee: Melichar, Martin
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2615
Keywords: regulační diagram;index způsobilosti;zkouška tvrdosti HRC;Pöttinger s.r.o.;kalení;popouštění;normalizační žíhání;tváření;Mähscheibe
Keywords in different language: control chart;capability index;hardness test HRC;Pöttinger Inc.;hardening;tempering;normalization annealing;metal forming;Mähscheibe
Abstract: Bakalářská práce obsahuje kontrolu způsobilosti výrobního procesu součásti Mähscheibe ve společnosti Pöttinger s.r.o. ve Vodňanech. Popisuje výrobní postup, kontrolní zkoušky, výkresovou dokumentaci, regulační diagramy a vyhodnocení způsobilosti.
Abstract in different language: The thesis includes a control of capability of production process of a part Mähscheibe for the company Pöttinger Inc. in Vodňany. It describes the production process, control tests, drawings, control charts and capability indexes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koutsky BP 2012.pdfPlný text práce729,88 kBAdobe PDFView/Open
Koutsky-posudek vedouciho BP.PDFPosudek vedoucího práce483,72 kBAdobe PDFView/Open
Koutsky - opo posudek BP.PDFPosudek oponenta práce864,02 kBAdobe PDFView/Open
Koutsky - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce364,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2615

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.