Název: Muzea českých spisovatelů na Berounsku
Další názvy: Czech writers in the Beroun region and their museums
Autoři: Ševčíková, Ivana
Vedoucí práce/školitel: Jirásek, Bohumil
Oponent: Viktora, Viktor
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2751
Klíčová slova: muzea spisovatelů;regionální autoři;rodiště spisovatelů;Berounsko;Hořovicko;Karlštejnsko
Klíčová slova v dalším jazyce: the museums of writers;regional authors;the birthplace of writers;Beroun region;Hořovice region;Karlštejn region
Abstrakt: V první části práce jsou vypsáni autoři narození a pobývající na vymezeném území (krajina mezi Berounem a Zbirohem). Tito autoři jsou klasifikováni na tzv. rodáky a nerodáky. Každá z těchto skupin je rozdělena dle základních etap vývoje české literatury. U každého spisovatele či spisovatelky zdůrazňujeme vztah k danému regionu. Druhá část práce je věnována výzkumu muzeí spisovatelů v okruhu 40 km od okresního města Berouna. Všech pět muzeí je zkoumáno dle šesti předem definovaných okruhů kritérií. Podrobným výsledkům výzkumu předchází výpis autorů, kteří by si svou expozici také zasloužili. Snažíme se rovněž vystihnout význam muzeí literátů pro kulturní obraz regionu. Shrnutí sumarizuje poznatky celé práce a přináší obecné zhodnocení výsledků výzkumu. Součástí práce je jmenný soupis autorů narozených na Berounsku, fotografická dokumentace pořízená ve zkoumaných památnících a dvě mapy.
Abstrakt v dalším jazyce: In the first part of the work are noted authors birth or staying in the defined territory (the countryside between Beroun and Zbiroh). This authors are divided to the two groups. Each of groups are according to the basic stages of development of Czech literature. We teach writer? s relationship to the region. The second part of the work is devoted to research of museums of writers in the surrounding of Beroun. All five museums are examined according to the six predefined criteria. We define authors, who should have thein own exposure. We also represent the importance of museums of writers for the cultural image of the region. Summary summarizes the knowledge the whole work and brings general evaluation of the research. Part of the work is a list of authors born in region Beroun, photographic documentation from museums and two maps.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA PRACE - Ivana Sevcikova - 2012.pdfPlný text práce12,45 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
sevcikova2.pdfPosudek vedoucího práce346,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).sevcikova2.pdfPosudek oponenta práce237,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
sevcikova.pdfPrůběh obhajoby práce161,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2751

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.